Biến đổi kinh tế - xã hội và vấn đề di chuyển lao động nông thôn – đô thị ở miền Bắc Việt Nam

16/12/2020

Nguyễn Văn Chính

Tóm tắt: Bài báo tập trung mô tả và phân tích thực trạng di cư lao động từ nông thôn ra thành thị ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là từ các tỉnh đến thành phố Hà Nội. Kết quả từ cuộc điều tra tại Hà Nội cho thấy những người nhập cư là nông dân đã đến tìm việc làm tạm thời theo mùa vụ; người di cư vào đô thị kiếm việc làm phần lớn là nam giới, ở độ tuổi từ 18 đến 40, hiện đang kết hôn, gia đình họ ở nhà và có một số đất trồng trọt. Về việc làm, thu nhập và cuộc sống của người nhập cư, tác giả mô tả chi tiết ba loại chính: 1)cửu vạn; 2) xích lô (vận chuyển hành khách); 3) lao động nữ với hai loại hình hoạt động: làm việc trong nhà và làm việc ngoài trời. Tác giả giải thích cho xu hướng gia tăng hiện tượng di cư nông thôn - thành thị của lao động hiện nay là: 1) Thay đổi vai trò của kinh tế hộ gia đình ở nông thôn; 2) Thiếu đất canh tác là tình trạng tiến thoái lưỡng nan ở nông thôn miền Bắc.

Tải bài viết