Qua tháp dân số ở Mộ Trạch - bước đầu nhận diện một số vấn đề kinh tế -xã hội tại một làng nông thôn Bắc Bộ

16/12/2020

Trương Xuân Trường

Tóm tắt: Dựa vào kết quả khảo sát tại thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Hưng, thông qua tháp dân số, tác giả đã chỉ ra diện mạo của một đơn vị dân cư trẻ, từ năm 1985 trở về trước tái sản xuất dân cư ở địa bàn này về cơ bản vẫn theo mô hình truyền thống. Từ năm 1986 đến thời điểm khảo sát có sự thay đổi về mặt dân số đó là hạ thấp mức sinh do sự kiểm soát của nhà nước và những thay đổi tích cực của các điều kiện kinh tế xã hội. Tháp dân số ở làng Mộ Trạch cũng đã cho thấy sự mất cân đối giới tính, nhân lực lao động và tỷ số phụ thuộc khá cao, điều này đặt ra những vấn đề liên quan đến chất lượng y tế, giáo dục, việc làm và an sinh của người già…

Tải bài viết