Những yếu tố xã hội tác động đến quyết định nạo thai của người phụ nữ không có chồng

16/12/2020

Nguyễn Quý Thanh

Tóm tắt: Tác giả đã phân tích các yếu tố xã hội tác động đến quyết định phá thai của phụ nữ chưa kết hôn, đó là: 1) dư luận xã hội; 2) các nhóm xã hội; 3)các yếu tố khác như: việc làm, quan hệ tình cảm mới…

Tác giả kết luận rằng hành vi của phụ nữ chưa lập gia đình mang thai phải chọn việc sinh con phụ thuộc vào việc phân tích các yếu tố như phản ứng của xã hội, ý kiến ​​của các đối tác. Hành vi mà họ chọn là hành vi có lợi nhất không chỉ về mặt kinh tế, mà còn có lợi cả về mặt xã hội với bản thân họ.

Tải bài viết