Mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình tổng quan vấn đề và phương pháp nghiên cứu

10/11/2017

CÙ THỊ THANH THÚY

 

Tóm tắt: Bài viết này chủ yếu dựa trên kết quả nghiên cứu của các nhà xã hội học trong nước, nước ngoài những năm gần đây khi cố gắng luận giải về một hiện tượng rất phổ biến, phức tạp trong đời sống gia đình, đó là mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng. Các nghiên cứu cùng bằng chứng thực nghiệm cho thấy mức độ phổ biến của tình trạng mâu thuẫn, nguồn gốc và nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn vợ chồng, từ đó phân tích những hệ quả tác động đến các chủ thể trong mối quan hệ, đến những thành viên khác trong gia đình, và tác động đến xã hội. Tác giả bước đầu bàn luận, gợi mở những hướng nghiên cứu tiếp về mâu thuẫn giữa vợ và chồng trong đời sống hôn nhân gia đình.

Từ khóa: mâu thuẫn, gia đình, mâu thuẫn vợ chồng.

Tải bài viết