Về vấn đề “chợ lao động” ở Hà Nội

16/12/2020

Nguyễn Văn Chính

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu hiện tượng di cư lao động theo mùa giữa các tỉnh ngoại vi và Hà Nội. Trong đó, tác giả bài viết đã tập trung nhận diện những đặc điểm nhân khẩu của những người chờ việc ở các “chợ lao động” và tìm hiểu vị trí của họ trong gia đình và ngoài xã hội. Từ những quan sát và phỏng vấn sâu tại các “chợ người” thuộc khu vực Thành Công - Giảng Võ, Thái Hà-Láng Hạ và Ngã Tư Sở-Khương Đình (Hà Nội) vào cuối năm 1994 đầu năm 1995, tác giả đã chỉ ra rằng những người chờ việc ở các “chợ lao động” là những nam giới đến từ những làng thuần nông.

Công việc của họ chủ yếu là khuôn vác liên quan đến xây dựng, bốc dỡ hàng hóa. Việc ra đô thị tìm việc làm theo thời vụ chỉ là để phụ thêm nhằm duy trì cuộc sống của gia đình, họ vẫn coi đời sống nông thôn của họ là cơ bản và lâu dài. Tác giả cho rằng khó có thể tách rời hiện tượng di cư lao động theo thời vụ nông thôn - đô thị ra khỏi những thay đổi kinh tế - xã hội đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam kể từ sau cải cách kinh tế.

Tải bài viết