Mức sinh trong bối cảnh già hóa dân số và mục tiêu phát triển bền vững ở việt nam

10/11/2017

 

NGUYỄN ĐỨC VINH

Tóm tắt: Sau khi mức sinh ở đã giảm về mức thay thế trong hơn thập kỷ qua, chính sách dân số Việt Nam cần chuyển sang mục tiêu duy trì mức sinh thay thế và phát triển bền vững. Bước tiếp theo là chủ trương này cần được triển khai hiệu quả trong các chính sách có liên quan. Qua phân tích đặc điểm biến động mức sinh ở Việt Nam cùng lý thuyết về mức sinh và tổng quan kinh nghiệm từ một vài nước trong khu vực, bài viết cung cấp một số thông tin và bằng chứng nhằm góp phần xây dựng chính sách dân số trong thời gian tới sao cho hiệu quả và phù hợp với bối cảnh già hóa dân số và mục tiêu phát triển bền vững.

 

Từ khóa: mức sinh, TFR, mức sinh thay thế, chính sách dân số, già hóa dân số.  

Tải bài viết