Khủng hoảng và ứng phó với khủng hoảng trong phát triển xã hội

05/12/2020

 

 

Tóm tắt:

Khủng hoảng và nghiên cứu về khủng hoảng không phải là vấn đề mới, tuy nhiên thực tiễn cho thấy, càng đi vào quá trình phát triển, các quốc gia trên thế giới dường như càng đứng trước nguy cơ khủng hoảng trên nhiều phương diện, với quy mô, tính chất và hệ quả xã hội khác nhau. Bài viết bước đầu thực hiện tổng hợp vấn đề khủng hoảng trong phát triển xã hội, đồng thời gợi mở một số vấn đề nhằm thúc đẩy quyết tâm chính trị dựa trên nền tảng khoa học để ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống khủng hoảng trong phát triển xã hội ở Việt Nam.

 

ĐỖ VĂN QUÂN