Thực trạng và các yếu tố tác động đến số con mong muốn và số con dự sinh tại một số tỉnh thành ở Việt Nam

05/12/2020

Tóm tắtMong muốn và dự định về số con là những chỉ báo quan trọng giúp đánh giá cũng như dự báo về mức sinh. Kết quả phân tích số liệu khảo sát gần đây tại Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cho thấy, trung bình số con mong muốn là 2,4, trong khi trung bình số con dự định sinh cũng như số con hợp lý nhất đều rất gần với mức sinh thay thế (2,1 con). Đa số người dân dự định sinh 2 con, nhưng tỷ lệ định sinh dưới 2 con cũng như sinh 3 con trở lên đều không nhỏ. Mức sinh của dân số Việt Nam hiện nay là tổng hợp của cả xu hướng hiện đại lẫn các giá trị truyền thống về mức sinh, với sự khác biệt đáng kể theo địa bàn cư trú, các đặc điểm nhân khẩu, kinh tế, xã hội. Để duy trì vững chắc mức sinh thay thế, cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông để quy mô gia đình 2 con trở thành chuẩn mực toàn xã hội, đồng thời kết hợp với các chính sách an sinh xã hội liên quan tạo điều kiện cho các cá nhân và gia đình hiện thực hóa chuẩn mực này.

NGUYỄN ĐỨC VINH