Đánh giá quan hệ lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ qua việc trả lương cho người lao động

10/11/2017

 

VŨ THỊ BÍCH NGỌC

Tóm tắt: Quá trình trả lương cho người lao động là một phần biểu hiện quan trọng của quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Bởi mức lương phản ánh cả thái độ và hành vi của người lao động. Bài viết tiếp cận tìm hiểu quan hệ lao động trong doanh nghiệp từ khía cạnh trả lương cho công nhân, bao gồm: mức lương, tiêu chí trả lương, sự hài lòng về mức lương của người lao động. Dữ liệu khảo sát cho thấy mức lương trung bình của công nhân cao hơn mức lương tối thiểu vùng II. Tuy nhiên, mức lương doanh nghiệp trả cho công nhân chỉ đủ chi trả cho đời sống thường ngày và khó có thể tích lũy nên mức độ hài lòng của người lao động cũng không cao. Điều đó phản ánh quan hệ lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hưng Yên cũng chưa thật sự hài hòa.

 

Từ khóa: quan hệ lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiền lương, sự hài lòng.

Tải bài viết