Đại dịch COVID-19 và phép thử đối với xã hội hiện nay

29/10/2020

Tóm tắt: Bài viết miêu tả và xem xét tác động của đại dịch Covid-19 từ góc nhìn xã hội diễn ra trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đại dịch đã tác động hàng loạt đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và có nhiều khả năng dẫn đến suy thoái toàn cầu nếu không được ngăn chặn và đẩy lùi. Đời sống xã hội và sinh hoạt của con người bị đảo lộn, các quốc gia liên tục đóng cửa biên giới và ban bố tình trạng khẩn cấp. Việt Nam đã chủ động và làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị của Việt Nam vào cuộc rất sớm với tinh thần “chống dịch như chống giặc” để có thể ngăn chặn triệt để, phát hiện sớm nhất, cách ly ngay lập tức các trường hợp dương tính. Hệ thống y tế công cộng mang tính bao trùm cho phép tất cả mọi người dân đều có thể được xét nghiệm và điều trị Covid-19 miễn phí, thể hiện rõ nguyên tắc “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống dịch.

 Từ khóa:  đại dịch Covid-19, tác động xã hội, phòng chống dịch bệnh, Việt Nam.

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH