Tìm hiểu lối sống và phẩm chất công nhân hiện nay trong điều kiện công nghiệp hóa

10/11/2017

LÊ THỊ THÚY NGÀ

 

Tóm tắt: Dựa trên số liệu khảo sát 3.000 công nhân tại 75 doanh nghiệp ở 8 tỉnh/thành vào năm 2014, bài viết phân tích lối sống và phẩm chất của công nhân hiện nay thông qua hoạt động sản xuất; hoạt động văn hóa; quan hệ xã hội; và định hướng giá trị cuộc sống. Kết quả cho thấy, tỷ lệ đồng ý với các khía cạnh tích cực trong lối sống của công nhân chỉ ở mức trung bình, trong khi tỷ lệ đồng ý với các khía cạnh tiêu cực tuy không cao nhưng cũng đáng lo ngại. Đa số ý kiến đánh giá công nhân hiện nay vẫn có một số phẩm chất truyền thống như cần cù, có hiếu, tiết kiệm, nhưng ít người đề cập đến các phẩm chất như đức hy sinh hay lòng vị tha của công nhân. Vì thế, hướng tới xây dựng lối sống mới cho công nhân lao động hiện nay là yêu cầu có ý nghĩa thực tiễn cao trong thời kỳ công nghiệp hóa.

 

Từ khóa: lối sống, giá trị, định hướng giá trị, phẩm chất công nhân.

Tải bài viết