Tặng quà và tổ chức kỷ niệm những sự kiện có ý nghĩa trong đời sống hôn nhân ở Việt Nam

29/10/2020

NGUYỄN HỮU MINH

PHAN THỊ MAI HƯƠNG

Tóm tắt: Bài viết phân tích các hình thức thể hiện tình cảm mới giữa vợ và chồng trong các gia đình Việt Nam và ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu-xã hội. Kết quả cho thấy, các hình thức thể hiện tình cảm mới giữa vợ và chồng đã không còn hiếm diễn ra trong các gia đình Việt Nam, và người dân có xu hướng quan tâm hơn đến các hình thức thể hiện này. Việc tổ chức các hoạt động có quan hệ với đặc điểm của các nhóm xã hội. Các hoạt động thực hiện với phụ nữ là cao hơn so với nam giới. Tuổi trẻ, phụ nữ, học vấn cao, trình độ chuyên môn cao, sống ở đô thị, mức sống khá, theo đạo Thiên Chúa là những yếu tố làm gia tăng khả năng thể hiện tình cảm theo cách mới giữa vợ và chồng. Các hình thức thể hiện tình cảm mới này có ý nghĩa tích cực với hạnh phúc hôn nhân. Kết quả này gợi ý rằng làm phong phú đời sống vợ chồng bằng những hình thức thể hiện tình cảm mới sẽ làm cho hôn nhân hạnh phúc hơn.

Từ khoá: hôn nhân, kỷ niệm ngày lễ, gia đình Việt Nam.

Tải bài viết