Quy định pháp luật về ly hôn ở Việt Nam trước và trong thời kỳ đổi mới

29/10/2020

TRẦN NGUYỆT MINH THU

Tóm tắt: Gia đình Việt Nam từ truyền thống tới hiện đại luôn được xem là cơ sở, nền tảng quan trọng cho sự ổn định, phát triển của mỗi cá nhân, nhóm và xã hội. Theo xu thế chung của quá trình hội nhập và phát triển, gia đình Việt Nam đã và đang trải qua những biến đổi trên nhiều chiều cạnh, liên quan tới tính cố kết và mức độ bền vững, bao gồm cả việc phải đối mặt với diễn biến phức tạp hơn của tình trạng bạo lực, mâu thuẫn, ly thân, ly hôn. Bài viết là kết quả của quá trình nghiên cứu chính sách và tổng quan tài liệu, rà soát, tìm hiểu và phân tích thông tin, những quy định pháp luật về ly hôn ở Việt Nam thời kỳ trước và trong thời kỳ Đổi mới, hướng tới Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 theo Quyết định số 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Từ khóa: gia đình, hôn nhân, ly hôn, Luật Hôn nhân và Gia đình.

Tải bài viết