Dịch chuyển văn hóa gia đình ở làng ven đô

29/10/2020

LƯƠNG VĂN THIẾT

NGUYỄN THỊ DUNG

Tóm tắt: Tiền Lệ là một làng ven đô thuộc tả ngạn sông Đáy thuộc huyện Hoài Đức, mang trong mình những truyền thống văn hóa đặc trưng của làng quê Bắc Bộ. Dưới sự tác động của môi trường, con người và xã hội, Tiền Lệ vẫn giữ trong mình bản sắc văn hóa gia đình Việt, đặc biệt là sự hiếu nghĩa, tinh thần tương thân, tương ái... Bài viết góp phần làm sáng tỏ những truyền thống còn ẩn chứa trong mối quan hệ gia đình, làng xóm và trong thực hành các nghi lễ gia đình. Theo thời gian, những quan niệm về văn hóa gia đình, những chuẩn mực, nề nếp, gia phong đang đứng trước sự thay đổi mạnh mẽ. Văn hóa gia đình đang ngày càng mai một, biểu hiện sự lai căng, hỗn dung văn hóa trong bối cảnh xã hội mới. Tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, ly hôn đang là những vấn đề nhức nhối tại một làng quê vốn yên bình. Bài viết gợi mở cho những nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa gia đình ven đô và xu thế biến đổi văn hóa gia đình Việt hiện nay.

Từ khóa: biến đổi, văn hóa gia đình, làng ven đô, ứng xử văn hóa gia đình

Tải bài viết