Vấn đề lạm dụng rượu bia và giải pháp kiểm soát rượu bia ở việt nam hiện nay

29/10/2020

NGHIÊM THỊ THỦY

Tóm tắt: Bài viết là một phần kết quả nghiên cứu Báo cáo Xã hội thường niên do Viện Xã hội học được giao nhiệm vụ thực hiện trong năm 2018. Tác hại của lạm dụng rượu bia đã ở mức báo động, không chỉ tác động trực tiếp đối với người uống mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với gia đình, cộng đồng và xã hội. Mức độ sản xuất và tiêu thụ rượu bia ngày càng gia tăng ở nước ta cho thấy loại hàng hóa đặc biệt này chưa được quản lý hiệu quả và kiểm soát nghiêm túc bằng pháp luật. Sử dụng số liệu khảo sát xã hội học tại 4 tỉnh thành và dữ liệu nghiên cứu về lạm dụng rượu bia, các tác giả đánh giá thực trạng lạm dụng rượu bia, đồng thời phân tích các nhân tố hiện cản trở việc kiểm soát hiệu quả lạm dụng rượu bia ở Việt Nam hiện nay. Trong phần kết luận, tác giả đề xuất việc khẩn trương ban hành luật kiểm soát rượu bia nhằm kịp thời ngăn chặn và kiểm soát hiệu quả vấn đề lạm dụng rượu bia ở nước ta.

Từ khóa: sản xuất, tiêu thụ rượu bia, lạm dụng rượu bia, phòng chống tác hại của rượu bia, luật kiểm soát rượu bia.

Tải bài viết