Thế chiến 1 và hôn nhân ở Pháp

28/10/2020

HOÀNG VĂN DŨNG

Tóm tắt: Các mặt của đời sống kinh tế, chính trị, quân sự đã được các sử gia, các nhà kinh tế đề cập nhiều về thời kỳ chiến tranh; tuy nhiên, những tác động của của chiến tranh đến thiết chế gia đình và hôn nhân ít được biến đến. Trong thế kỷ thứ 20, nước Pháp đã trải qua nhiều cuộc chiến dù sự dấn thân là khác nhau, sẽ dẫn đến những hậu quả khác nhau. Dù đã có những thống kê tương đối cụ thể về chiến tranh nhưng cũng phải đợi nhiều năm sau thì các nhà sử học, nhân khẩu học và xã hội học mới đánh giá được những tác động của chiến tranh đến hôn nhân và gia đình. Nhân dịp tròn 100 năm Thế chiến 1 kết thúc, bài viết tổng hợp và phân tích những diễn biến về hôn nhân đã diễn ra trong giai đoạn này như số lượng các vụ kết hôn sụt giảm, tuổi kết hôn giữa vợ và chồng được rút ngắn, những chính sách như luật kết hôn ủy quyền hay các chính sách nhằm giúp đỡ các gia đình có con ngoài mặt trận mà nước Pháp ban hành để củng cố thiết chế hôn nhân và thiết chế gia đình.

Từ khóa: hôn nhân, Thế chiến 1, gia đình, Pháp.

Tải bài viết