Già hóa dân số và chất lượng cuộc sống người cao tuổi ở Việt Nam

28/10/2020

NGUYỄN QUỐC ANH

Tóm tắt: Già hóa đã trở thành xu thế toàn cầu. Từ năm 2011, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số và đã đạt tới điểm ngoặt vào năm 2015. Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam sẽ đạt ngưỡng dân số già vào năm 2031. Mặc dù vậy, dân số Việt Nam “già nhưng chưa giàu”, tuổi thọ bình quân gần với các nước phát triển, nhưng thu nhập bình quân nằm trong nhóm thấp của các nước có thu nhập trung bình. Với dân số cao tuổi đã lên đến 11 triệu người, nhưng khoảng 70% sống ở nông thôn và làm nông nghiệp, thu nhập thấp, không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội... Việc nghiên cứu, hoạch định chính sách, chương trình và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi Việt Nam là hết sức cần thiết trong tình hình mới.

Từ khóa: già hóa dân số, người cao tuổi, tuổi thọ bình quân, chất lượng cuộc sống.

Tải bài viết