Thực trạng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Qua nghiên cứu tại quận Tây Hồ và huyện Đông Anh, Hà Nội)

28/10/2020

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

NGUYỄN THỊ KIM HOA

Tóm tắt: Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức, người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập. Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Mặc dù vậy, hiện nay, tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn ở mức thấp so với tiềm năng. Bài viết tìm hiểu về mục đích, thời gian và phương thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động tại ba phường Tứ Liên, Xuân La, Phú Thượng, quận Tây Hồ và xã Uy Nỗ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trên cơ sở phân tích những đánh giá của người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các địa bàn nghiên cứu.

Từ khoá: bảo hiểm xã hội, người lao động, an sinh xã hội, Hà Nội.

Tải bài viết