An sinh xã hội vùng ven đô Hà Nội (Nghiên cứu trường hợp xã Tân Lập huyện Đan Phượng và phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

28/10/2020

ĐOÀN KIM THẮNG

Tóm tắt: An sinh xã hội (ASXH) là một hệ thống tổ chức và thể chế nhằm phòng ngừa và giảm thiểu các rủi ro cho người dân. Về nguyên tắc, hệ thống ASXH hướng tới phục vụ toàn dân, nhưng trong thực tế, với khả năng bao phủ có hạn, hệ thống này thường còn gặp nhiều khó khăn để thực hiện mục tiêu như đã nêu. Ở vùng ven đô, nơi vốn có nền ASXH được kiến tạo chủ yếu dựa trên nền tảng quan hệ gia đình, dòng họ và cộng đồng, các hoạt động ASXH cơ bản chưa đáp ứng kịp thời và đầy đủ để giúp người dân vượt qua khó khăn. Qua nghiên cứu định tính trường hợp xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) và phường Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm), Hà Nội năm 2018, bài viết cung cấp một bức tranh thực trạng của hệ thống ASXH vùng ven đô và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ASXH trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: an sinh xã hội, ven đô Hà Nội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội.

Tải bài viết