Giải quyết mâu thuẫn vợ chồng ở dân tộc Cơ Ho hiện nay (Nghiên cứu trường hợp xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng)

28/10/2020

ĐÀO THỊ HIỂU

NGÔ VĂN HUẤN

Tóm tắt: Bài viết phân tích số liệu từ cuộc khảo sát năm 2017 tại một xã ở tỉnh Lâm Đồng về hình thức mâu thuẫn, cách thức và vai trò của các thiết chế trong việc giải quyết mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình người dân tộc Cơ Ho. Kết quả cho thấy hình thức biểu hiện mâu thuẫn chủ yếu là cãi nhau/tranh luận, mắng chửi, đe dọa, im lặng/không nói chuyện với nhau, đập phá đồ đạc, đánh đập nhau, và uống bia, rượu. Gia đình và họ hàng tham gia vào việc giải quyết mâu thuẫn nhiều nhất và được đánh giá có vai trò quan trọng trong giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Cách thức mà họ sử dụng để giải quyết mâu thuẫn chủ yếu là phân tích, khuyên bảo, chia sẻ, thông cảm đối với các cặp vợ chồng. Việc giải quyết mâu thuẫn vợ chồng của người dân tộc Cơ Ho cũng có chịu sự ảnh hưởng bởi luật tục của cộng đồng.

Từ khóa: dân tộc Cơ Ho, mâu thuẫn vợ chồng, giải quyết mâu thuẫn vợ chồng, Lâm Đồng.

Tải bài viết