Kiểm soát rượu bia ở Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ thực tiễn và chính sách

28/10/2020

ĐẶNG NGUYÊN ANH

NGHIÊM THỊ THỦY

Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng sử dụng và kiểm soát rượu bia trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay. Mức độ sản xuất và tiêu thụ rượu bia ở nước ta gia tăng mạnh theo thời gian, phần nào cho thấy những khó khăn và hạn chế trong kiểm soát loại hàng hóa đặc biệt này. Có nhiều biện pháp kiểm soát rượu bia nhưng biện pháp quan trọng và hiệu quả nhất là ban hành và thực hiện các chính sách, pháp luật nhằm hạn chế nguồn sản xuất và nhu cầu tiêu thụ rượu bia. Kinh nghiệm quốc tế và các nước trong khu vực cho thấy việc ban hành các quy định pháp luật là phương thức tốt nhất để kiểm soát tình trạng lạm dụng rượu bia và những hệ lụy xã hội ở Việt Nam. Tác giả bài viết kiến nghị việc nhanh chóng hoàn thiện và thông qua Dự thảo Luật Kiểm soát rượu bia.

Từ khóa: kiểm soát và tiêu thụ rượu bia, luật kiểm soát rượu bia, Việt Nam.

Tải bài viết