Hành vi đi lễ chùa của thanh niên Hà Nội hiện nay

28/10/2020

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

Tóm tắt: Ngày nay, đi lễ chùa không còn là nhu cầu của riêng phụ nữ ở lứa tuổi già mà là nhu cầu trong mọi tầng lớp xã hội, không phân biệt tuổi tác. Các nhóm xã hội đi lễ với mục đích khác nhau, thái độ khác nhau thể hiện nhu cầu tôn giáo khác nhau. Bài viết phân tích số liệu từ cuộc khảo sát hành vi đi lễ của thanh niên Hà Nội hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt giữa các nhóm thanh niên là Phật tử và thành niên không tôn giáo về lý do, mục đích và cách thức đi lễ chùa. Tuy nhiên nhìn chung, hành vi đi lễ của các nhóm thanh niên đều hướng đến mục đích nhập thế. Chính vì những mục đích nhập thế như vậy nên phần đông thanh niên ngày nay đến với chùa không phải là để học hỏi mà là để cầu cúng.

Từ khoá: hành vi đi lễ, thanh niên Phật tử, đi lễ chùa.

Tải bài viết