Cơ chế lan tỏa tin đồn trong không gian bán công cộng: Nghiên cứu trường hợp quán cà phê ở Hà Nội

28/10/2020

LỮ THỊ MAI OANH

NGUYỄN QUÝ THANH

Tóm tắt: Dựa trên số liệu khảo sát chọn mẫu 900 người ở Hà Nội từ tháng 10/2017 đến tháng 03/2018, bài viết phân tích cơ chế lan tỏa tin đồn trong không gian bán công cộng quán cà phê. Kết quả cho thấy, tin đồn không chỉ dừng lại theo ba quy luật truyền tải chính là nhấn mạnh độ nghiêm trọng của tin (sharpening), giản lược chi tiết nội dung (leveling), nhận định thông tin theo bản thân (assimilation) mà còn cả thêm thắt thông tin (adding) và bày tỏ trạng thái cá nhân khi truyền tải lại thông tin. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra rằng, cá nhân khi đọc nhiều thông tin không rõ nguồn gốc và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chính thống thường có cảm giác hoang mang, lo lắng, mất niềm tin vào xã hội và truyền tải tin đồn nhiều hơn. Vì vậy, hướng tới kiểm soát tin đồn hiệu quả là rất quan trọng trong xã hội thông tin hiện nay.

Từ khóa: tin đồn, hình thành tin đồn, không gian bán công cộng.

Tải bài viết