Đặc trưng của nhóm nghề nghiệp lưu động trong khu vực kinh tế hộ sản xuất kinh doanh cá thể ở Hà Nội

28/10/2020

NGUYỄN TUẤN MINH

Tóm tắt: Thông qua so sánh hai nhóm nghề nghiệp lưu động (hàng rong) và nghề nghiệp cố định trong khu vực hộ sản xuất kinh doanh cá thể ở Hà Nội, bài viết cho thấy, hàng rong là tập hợp những công việc mang tính chất mưu sinh, đem lại thu nhập thấp và không có nhiều cơ hội để tích lũy. Phần lớn người đến với hàng rong do họ không thể tiếp tục làm nghề nông nghiệp. Tuy hầu hết người bán hàng rong không thực sự đánh giá cao nghề này, nhưng đó là lựa chọn khả dĩ nhất đối với họ. Ngược lại, nhóm nghề nghiệp cố định thường thu nhập cao hơn, mối liên kết với các khu vực kinh tế khác cũng rộng hơn và hài lòng hơn với nghề nghiệp của họ.

Từ khóa: nghề nghiệp lưu động, hàng rong, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, khu vực phi chính thức, Hà Nội

Tải bài viết