Nhà nước nên quan tâm đến vấn đề nào nhất trong năm 2015
  • Thất nghiệp
  • Lạm phát
  • Tham nhũng, buôn lậu
  • Ách tắc giao thông
  • Dịch bệnh
  • Chất lượng giáo dục
  • Thiên tai, biến đổi khí hậu
  • Bất bình đẳng xã hội
  • Các vấn đề khác
Bình chọnXem kết quả